เลือกเรียนสายสามัญมุ่งสู่อาชีพข้าราชการมั่นคง

ข้าราชการเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของใครต่อใครหลายคนเพราะเป็นงานที่มั่นคงเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่อาชีพที่คนชอบกันเท่าไหร่ เพราะต้องทำงานหนักและชีวิตเหมือนซ้ำซากจำเจยกตัวอย่าง ข้าราชการทหาร ที่วันๆ ต้องอยู่แต่ในค่ายและเงินเดือนที่น้อย แต่ว่าสามารถกู้เงินได้ พ่อแม่หรือญาติพี่น้องไปหาหมอก็สามารถเบิกได้