ที่มาและรายละเอียดของวิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาลัยเพาะช่าง เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนเพาะช่าง เป็นคำที่ได้รับพระราชทานนามมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 ซึ่งสืบเนื่องมาจากครั้งงานเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงได้พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อเรื่องของศิลปะทางด้านการช่างของประเทศไทยพระองค์จึงทรงได้มีพระราชประสงค์ต้องการจะรักษาเอาไว้ซึ่งศิลปะดังกล่าว อีกทั้งยังทรงเห็นว่าศิลปะจากตะวันตกที่เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างแพร่หลายจะทำให้คนไทยเองลืมเลือนความงดงามของศิลปะไทยไป นั่นจึงพอระบุได้ว่าประวัติที่แท้จริงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2448 กระทรวงธรรมการ หรือ กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน …

PIM หรือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างบุคลากรสู่เครือซีพี

สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการจัดตั้งจากบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 สถาบันแห่งนี้ได้รับวิทยะฐานะให้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและโท ส่วนปริญญาเอกได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 สถาบันแห่งนี้จะเน้นเฉพาะทางไปในด้านของการเรียนธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ทั้งความสามารถในการปฏิบัติได้จริงๆ การเรียนการสอนจึงไปในแนวทางที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงทำให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการฝึกงาน ควบคู่ไปกับการเรียนในภาควิชาต่างๆ ซึ่งในการฝึกงานก็จะได้รับค่าตอบแทนด้วย …

วิศวกร

เป็นอาชีพที่ต้องหัวสมองมากที่สุดในการออกแบบรูปทรงของสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงและแข็งแรง เพื่อรองรับการใช้งานให้มากที่สุด

ช่างไฟฟ้า

เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถสอบเข้าการไฟฟ้าได้ มีความมั่นคงอย่างมากในปัจจุบันนี้ เพราะมีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ให้อีกด้วย

แพทย์

เป็นอาชีพดีอันดับหนึ่งในโลก คนที่จะเป็นหมอได้จะต้องมีความขยันและตั้งใจเรียนอย่างที่สุด เพราะชีวิตคนทุกคนฝากไว้ที่แพทย์

ตำรวจ

อาชีพนี้ถึงจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็มั่นมีความมั่นคงอยู่ไม่น้อย ต้องตั้งใจแล้วสอบเข้า ซึ่งไม่ยากเลยที่เราจะใฝ่ฝัน