ทหาร

เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากแต่ก็มีหลายเหล่าให้เลือก ซึ่งถือว่าเป็นอาขีพที่เป็นรั้วของชาติ มีความมั่นคงอย่างมากที่สุดในประเทศไทย

ทนายความ

เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อเวลามีคนจะต่อสู้คดีทนายจะเป็นคนกลางเพื่อให้รูปของคดีถูกต้องที่สุด