วิศวกร

เป็นอาชีพที่ต้องหัวสมองมากที่สุดในการออกแบบรูปทรงของสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงและแข็งแรง เพื่อรองรับการใช้งานให้มากที่สุด

ช่างไฟฟ้า

เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถสอบเข้าการไฟฟ้าได้ มีความมั่นคงอย่างมากในปัจจุบันนี้ เพราะมีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ให้อีกด้วย

แพทย์

เป็นอาชีพดีอันดับหนึ่งในโลก คนที่จะเป็นหมอได้จะต้องมีความขยันและตั้งใจเรียนอย่างที่สุด เพราะชีวิตคนทุกคนฝากไว้ที่แพทย์

ตำรวจ

อาชีพนี้ถึงจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็มั่นมีความมั่นคงอยู่ไม่น้อย ต้องตั้งใจแล้วสอบเข้า ซึ่งไม่ยากเลยที่เราจะใฝ่ฝัน

ช่างเครื่องยนต์

ช่างเครื่องยนต์ถือเป็นอาชีพที่สำคัญเป็นอย่าง เพราะปัจจุบันเราต้องใช้รถเพื่อขับขี่ไปทำงาน มีให้เลือกเรียนหลากหลายประเภท

ทหาร

เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากแต่ก็มีหลายเหล่าให้เลือก ซึ่งถือว่าเป็นอาขีพที่เป็นรั้วของชาติ มีความมั่นคงอย่างมากที่สุดในประเทศไทย

ทนายความ

เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อเวลามีคนจะต่อสู้คดีทนายจะเป็นคนกลางเพื่อให้รูปของคดีถูกต้องที่สุด