หลักสูตรที่เปิดสอนในศูนย์ฝึกอาชีพในไทย

ในยุคปัจจุบันในยุคที่ของทุกอย่างแพงขึ้นสวนทางกับรายได้อย่างทุกวันนี้ ทำให้ประชาชนทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้ทำงานเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเงินเพื่อจะนำมาดำรงชีพในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่ก็มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงว่างงานจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ทางผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ต่างลดอัตราการจ้างงานลงเพื่อลดรายจ่ายเพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เช่นนี้ลำพังการได้เงินจากการทำงานก็แทบจะไม่พอต่อการดำรงชีพแล้ว หากแต่กลุ่มคนเหล่านี้ยังต้องประสบกับปัญหาการว่างงานอีกด้วย เนื่องจากมีเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวทำให้ทางผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับสัญชาติและวุฒิการศึกษามากขึ้นจนเกิดการแข่งขันสูงขึ้น จนมีผู้ที่ไม่ถูกรับเข้าทำงานจนเกิดเป็นปัญหาดังกล่าว เหตุนี้จึงทำให้มีองค์กรต่างๆออกมาเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการว่างงานในครั้งนี้ โดยมีศูนย์ฝึกอาชีพได้เปิดอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ประสบปัญหาว่างงานได้เข้ามาเรียนรู้วิชาชีพเพื่อให้คนที่เข้ามาเรียนรู้ได้มีความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงปากท้องตนเองได้ โดยหลักสูตรที่มีการเปิดอบรมในประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 9 หลักสูตรด้วยกัน คือ สาขาวิชาแฟชั่น ,สาขาวิชาเสริมสวย ,สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขา ,สาขาวิชานวดแผนไทย นวดสปา ,สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง …

หลักสูตรของช่างเชื่อมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขต 1 มีอะไรบ้าง

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาด แคลนแรงงานที่มีคุณภาพในด้านทางสายอาชีพเป็นจำนวนมากซึ่งช่างเชื่อมก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายกรีฑา สพโชค ได้ออกมาเปิดเผยว่าตลาดยังมีความต้องการแรงงานช่างเชื่อมเป็น  จำนวนมากกว่า 50,000 คน ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อีก  ต่อไปจึงได้ดำเนินกระบวนการแก้ไขโดยการจัดโครงการฝึกอบรมขึ้นมาเพื่อให้มีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมได้เข้า มาฝึกอบรม จากโครงการดังกล่าวพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยกรมพัฒนาแรงงาน  ได้มีการติดตามผลการอบรมหลักสูตรด้วยการทดสอบเพื่อให้แน่นอนด้วยว่าแรงงานที่ออกไปสู่ตลาดเป็นแรงงานที่เป็นยอมรับและต้องตามความต้องการของตลาด โดยในปีหลักสูตรการอบรมในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของช่างเชื่อม ว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเชื่อมนั้นประกอบไปด้วยหลักอะไรบ้าง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายสูตรอันประกอบไปด้วย …

อยากเป็นช่างตัดผมควรไปเรียนที่ไหนดีแล้วมีหลักสูตรอะไรบ้าง

ช่างตัดผมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยังไงก็ไม่มีทางตกยุค พร้อมอยู่คู่กับสังคมเรื่อยมา เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความน่าสนใจ คุณสามารถไปเป็นลูกจ้างตามร้านเพื่อกิน % ก็ได้ หรือจะเปิดร้านเป็นของตัวเองก็ย่อมได้ แต่ก่อนจะก้าวไปถึงขั้นนั้นคุณจะต้องผ่านการร่ำเรียนวิชามาอย่างช่ำชองเสียก่อน วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหลักสูตรวิชาช่างตัดผมกันค่ะ เรียนกับศูนย์ฝึกอาชีพของรัฐ เพื่อลดอัตราการว่างงานของประชากรในประเทศไทย หนึ่งในทางออกที่ดีที่สุด คือการที่รัฐมอบความรู้ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีความต้องการของตลาดแรงงาน มีทั้งให้เลือกทั้งแบบเรียนฟรี และมีค่าใช้จ่าย โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของผู้เรียน เรียนกับศูนย์ฝึกอาชีพของรัฐซึ่งมีศูนย์ฝึกกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ การันตีได้ว่าผู้ที่เรียนจบสามารถนำวิชาความรู้ …

เรียนซ่อมมือถือฟรีที่ไหนได้บ้างในกรุงเทพมหานคร

ในโลกยุคปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันเกิดขึ้นในทุกๆด้าน โดยเฉพาะในโลกของการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อัตราการว่างงานของประชากรในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ คือ การมอบความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะทางอาชีพ ที่สามารถเข้าไปในทำงานในตลาดแรงงานได้ทันที การฝึกวิชาชีพสำหรับประชาชนคนทั่วไป มีทั้งหลักสูตรฝึกอาชีพฟรี หรือเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย การเลือกเรียนล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกำลังทรัพย์ของผู้เรียน โดยเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนฟรีมากมาย และหนึ่งในนั้นมีวิชาเรียนซ่อมมือถือด้วย ศูนย์ฝึกอาชีพในกรุงเทพมหานครเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล …

ประวัติศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร

หากย้อนไปตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลของประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องฝีมือแรงงานตลอดมา โดยเริ่มตั้งแต่ที่มี พระราชบัญญัติ อันเกี่ยวกับแรงงาน ในเรื่องของการบริการจัดหางานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปี พ.ศ. 2475 ณ ตอนนั้นศูนย์ฝึกวิชาชีพยังเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ ที่สังกัดกับกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐบาลยุคต่อมา ก็ได้ทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ด้านแรงงาน ให้เกิดการพัฒนาตลอดมาเรื่อยๆ …

สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยคืออะไร

สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย เป็นกลุ่มธุรกิจในเครือ ของบริษัท People Media โดยสถาบันแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2012 เป็นสถาบันที่รับฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้มีความสนใจ ต้องการทำธุรกิจเป็นของตัวเอง สอนสูตรเด็ดที่ผ่านการคัดสรรค์มาอย่างดี ด้วยวิธีสอนเข้าใจได้ง่าย , ครบทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ จากผู้รู้ลึกรู้จริง จนผู้เรียนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ทันที ภายในสถาบันชี้ช่องรวย มีหลักสูตรการเรียน …

ขายของออนไลน์สร้างรายได้ชนิดที่คุณคาดไม่ถึง

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราอยู่กับเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้นถึงขนาดว่าอาชีพบางอาชีพที่เคยทำปกติกลายมาเป็นอาชีพที่อยู่บนโลกออนไลน์ไปเป็นที่เรียบร้อย หนึ่งในนั้นก็คือการขายของออนไลน์ที่ขอบอกเลยว่าในยุคนี้ไม่ว่าอะไรก็สามารถขายผ่านระบบออนไลน์กันได้ทั้งนั้นตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ อย่างพวกต่างหู สร้อย แหวน ไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่ระดับบ้าน, คอนโด กันเลยทีเดียว ที่สำคัญด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้การขายของออนไลน์รายได้ดีกว่าการมีหน้าร้านด้วยซ้ำในบางชนิดสินค้า รายได้จากการขายของออนไลน์ชนิดที่หลายคนคาดไม่ถึง ลักษณะของการขายของออนไลน์ทุกวันนี้มีจุดเด่นอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายของได้ สะดวกต่อผู้ซื้อที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาซื้อของให้เหนื่อยเพียงแค่เข้ามาในอินเตอร์เน็ตก็สามารถเจอสิ่งของที่ตนเองต้องการได้ทุกอย่าง จากจุดเด่นเหล่านี้เองทำให้การขายของออนไลน์กลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมขึ้นมาทันที สินค้าแทบทุกชนิดที่มีวางขายบนโลกใบนี้สามารถนำมาขายออนไลน์กันได้หมดแม้แต่สินค้าที่อยู่ต่างประเทศซึ่งหากเป็นการซื้อทั่วไปเราจำเป็นต้องบินไปดูหรือซื้อด้วยตนเองทว่าทุกวันนี้แค่สั่งไม่กี่นาทีก็ได้เป็นเจ้าของแล้ว เมื่อพูดถึงความสะดวกสบายกับการเป็นขายของออนไลน์นี้ก็ทำให้เกิดคำถามตามว่ารายได้ของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นอย่างไรกันบ้าง ครั้นจะตอบว่าดีหรือไม่ตรงนี้คงตอบได้ไม่ชัดเจนเพราะมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆ ส่วนแต่ถ้าจะบอกว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลือกออกจากงานประจำเพื่อมาขายของออนไลน์เต็มตัวหรือบางคนขายของออนไลน์ไปด้วยทำงานประจำไปด้วยก็คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนได้ในระดับหนึ่งว่าการขายของออนไลน์มีรายได้ดีขนาดไหน ดังนั้นหากใครที่กำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้อันน่าสนใจการขายของออนไลน์ถือเป็นอีกตัวเลือกดีๆ ที่จะทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นเงินในกระเป๋าตัวเองได้ไม่ยากเพียงแต่ต้องวางแผนพร้อมกับลองทำแล้วจะรู้ว่ารายได้ของการขายของออนไลน์ดีขนาดไหน สมัยนี้ต้องยอมรับว่าความหลากหลายของการประกอบอาชีพรวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่ายมากขึ้นทำให้เกิดอาชีพที่เยอะมากขึ้นตามไปด้วย …

อาชีพที่มีมากที่สุดในประเทศไทยคืออาชีพอะไร

การประกอบอาชีพในเมืองไทยถือว่ามีค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกประกอบอาชีพประเภทใดตามความสามารถ ความถนัด หรือโอกาสแต่เหนือสิ่งอื่นใดการประกอบอาชีพต้องเป็นอาชีพสุจริตจึงทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ หากจะมองในภาพรวมแล้วแม้จะบอกว่าอาชีพในเมืองไทยมีหลากหลายแต่เมื่อเจาะเป็นรายอาชีพแล้วแต่ละอาชีพต่อไปนี้น่าจะเป็นอาชีพที่คนในประเทศไทยทำมากที่สุด อาชีพที่คนทำมากที่สุดในประเทศไทย ค้าขาย – เป็นอาชีพที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ค้าขายในประเภทนี้อาจไม่จำเป็นต้องรวมเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นหลักแหล่งชัดเจนเอาแค่พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด ตามรายทาง หรือคนที่เปิดร้านริมถนนก็เรียกได้ว่าเยอะจนบางพื้นที่คนขายมีมากกว่าคนซื้อด้วยซ้ำ การเงินการบัญชี – ความคิดพื้นฐานง่ายๆ ก็คือไม่ว่าบริษัทหรือห้างร้านที่ไหนก็จำเป็นต้องมีผู้ที่รู้เรื่องของงานบัญชีเพื่อที่จะได้จัดการรายละเอียดด้านการเงินต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นอาชีพเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีจึงเป็นอีกอาชีพทีคนไทยนิยมทำกันมาก อีกสิ่งที่สังเกตได้ก็คือพ่อแม่จำนวนไม่น้อยมักนิยมบอกลูกให้เลือกเรียนบัญชีเยอะๆ เพื่อจะได้หางานง่ายมากขึ้น การขายการตลาด …

ขายของออนไลน์-110

อาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย

การทำอาชีพเสริมกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการอย่างมากด้วยค่าครองชีพที่สูงมากขึ้นทำให้ลำพังเองการทำงานที่มีเงินเดือนประจำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว การหาอาชีพเสริมที่สุจริตทำจึงเป็นสิ่งที่หลายคนพยายามมากที่สุด จะว่าไปแล้วในยุคนี้ต้องยอมรับว่ามีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งการเป็นอาชีพเสริมและบางคนจากอาชีพเสริมสามารถแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพหลักได้ด้วยซ้ำ ลองมาดูกันว่าอาชีพเสริมที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง อาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเวลานี้ ขายของออนไลน์ – ด้วยโลกออนไลน์กลายเป็นโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ การขายของออนไลน์ก็เกิดขึ้นซึ่งทุกวันนี้แทบทุกสิ่งสามารถนำมาขายของออนไลน์ได้หมดเราจะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมายถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ลงทุนน้อยแต่ถ้าหากทำได้ผลกำไรงอกเงยสุดๆ ขายของตลาดนัด – ยังคงเป็นอาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมเสมอมาหลายยุคหลายสมัย ยิ่งแถวบ้านใครมีตลาดนัดขนาดใหญ่ มีคนเดินจับจ่ายซื้อของเยอะก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้การทำอาชีพเสริมตรงนี้มีรายได้น่าสนใจ ซึ่งของขายตลาดนัดก็มีด้วยกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ของสวยงาม หรือแม้แต่การใช้ทำงานฝีมือออกขายก็มีให้เห็น รับจ้างทำงานบนโลกออนไลน์ …

5 โรงเรียนสอนอาชีพที่คนนิยมเรียนในต่างจังหวัด

โรงเรียนสอนอาชีพ เป็นอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีโอกาสและช่องทางในการทำมาหาเลี้ยงชีพมากขึ้น ด้วยหลักสูตรที่เน้นการประกอบอาชีพทั้งระยะสั้น ระยะยาว อาชีพหลัก อาชีพเสริม มีทั้งเรียนฟรีและเสียค่าใช้จ่าย แต่หน่วยงานของรัฐบาลมักจะเรียนฟรีเพื่อเอื้ออำนวยประชาชนให้มีอาชีพที่สุจริตและสามารถจุนเจือหาเลี้ยงครอบครัวได้ วันนี้ เราจะพาไปรู้จักกับ 5 โรงเรียนสอนอาชีพที่คนนิยมเรียนกันมากในต่างจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีไว้บริการประชาชนทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้ …