ช่างไฟฟ้า

เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถสอบเข้าการไฟฟ้าได้ มีความมั่นคงอย่างมากในปัจจุบันนี้ เพราะมีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ให้อีกด้วย