ช่างซ่อมแอร์

ช่างซ่อมแอร์เป็นอาชีพที่นิยมมากในปัจจุบันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใช้แรงเยอะ แต่งานก็เยอะตามอีกด้วย