ตำรวจ

อาชีพนี้ถึงจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็มั่นมีความมั่นคงอยู่ไม่น้อย ต้องตั้งใจแล้วสอบเข้า ซึ่งไม่ยากเลยที่เราจะใฝ่ฝัน