ทหาร

เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากแต่ก็มีหลายเหล่าให้เลือก ซึ่งถือว่าเป็นอาขีพที่เป็นรั้วของชาติ มีความมั่นคงอย่างมากที่สุดในประเทศไทย