ธวัชชัย หมอกทอง

ผมรู้เส้นทางการทางของผมก็เพราะที่นี่ ทำให้ผมค้นหาตัวเองเจอสักที จนปัจจุบันได้เข้าทำงานที่การไฟฟ้าแล้วครับ