วีรศักดิ์ ภัทรชัยศรี

ผมได้ตามความฝันผมแล้ววันนี้ ผมได้เป็นวิศวะกรเต็มตัวแล้ว ถ้าไม่มาหาข้อมูลที่นี่ผมก็ยังไม่จะเรียนอะไรเลย