สาทตา บุรีสังขร

ดิฉันได้เป็นแอร์โฮสเตสสมใจอยากแล้วค่ะ ขอบคุณเว็บไซต์แห่งนี้ที่ทำให้เรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิต