อาชีพที่มีมากที่สุดในประเทศไทยคืออาชีพอะไร

การประกอบอาชีพในเมืองไทยถือว่ามีค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกประกอบอาชีพประเภทใดตามความสามารถ ความถนัด หรือโอกาสแต่เหนือสิ่งอื่นใดการประกอบอาชีพต้องเป็นอาชีพสุจริตจึงทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ หากจะมองในภาพรวมแล้วแม้จะบอกว่าอาชีพในเมืองไทยมีหลากหลายแต่เมื่อเจาะเป็นรายอาชีพแล้วแต่ละอาชีพต่อไปนี้น่าจะเป็นอาชีพที่คนในประเทศไทยทำมากที่สุด

อาชีพที่คนทำมากที่สุดในประเทศไทย

  1. ค้าขาย – เป็นอาชีพที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ค้าขายในประเภทนี้อาจไม่จำเป็นต้องรวมเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นหลักแหล่งชัดเจนเอาแค่พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด ตามรายทาง หรือคนที่เปิดร้านริมถนนก็เรียกได้ว่าเยอะจนบางพื้นที่คนขายมีมากกว่าคนซื้อด้วยซ้ำ
  2. การเงินการบัญชี – ความคิดพื้นฐานง่ายๆ ก็คือไม่ว่าบริษัทหรือห้างร้านที่ไหนก็จำเป็นต้องมีผู้ที่รู้เรื่องของงานบัญชีเพื่อที่จะได้จัดการรายละเอียดด้านการเงินต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นอาชีพเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีจึงเป็นอีกอาชีพทีคนไทยนิยมทำกันมาก อีกสิ่งที่สังเกตได้ก็คือพ่อแม่จำนวนไม่น้อยมักนิยมบอกลูกให้เลือกเรียนบัญชีเยอะๆ เพื่อจะได้หางานง่ายมากขึ้น
  3. การขายการตลาด – หากเป็นงานด้านการขายเราสามารถเรียกรวมๆ ได้ว่า อาชีพเซลล์ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อองค์กรไม่น้อยเนื่องจากเป็นอาชีพทีต้องนำเงินเข้ามาสู่องค์กรดังนั้นอาชีพด้านการขายซึ่งอาจรวมถึงด้านการตลาดประเภทต่างๆ ก็เป็นอาชีพที่คนจำนวนไม่น้อยทำกันถือว่าเป็นอีกอาชีพที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆ และมีการเปิดรับสมัครบ่อยๆ ด้วย
  4. เกษตรกร – แม้จะเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่น้อยคนจะทำแต่อย่าลืมว่าในประเทศไทยของเราผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดจำนวนมากก็ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักไมว่าจะเป็นการทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรนับว่าเป็นอาชีพที่ยังคงมีความสำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทยและยังเป็นอาชีพที่คนไทยจำนวนมากทำกัน
  5. งานด้านสารสนเทศและไอที – ทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่นิยมการทำงานเกี่ยวกับด้านสารสนเทศและงานด้านไอทีจึงทำให้งานประเภทนี้กลายเป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ยิ่งคนที่ทำเก่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนต้องการตัวมากเท่านั้น

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ล้วนแต่มีคุณค่าในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น จงภูมิใจในอาชีพที่ตนเองทำอยู่แล้วงานจะออกมาดีพร้อมทั้งยังเข้าใจในความเป็นตัวตนอันแท้จริงของเรา