เรียนซ่อมมือถือฟรีที่ไหนได้บ้างในกรุงเทพมหานคร

ในโลกยุคปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันเกิดขึ้นในทุกๆด้าน โดยเฉพาะในโลกของการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อัตราการว่างงานของประชากรในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ คือ การมอบความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะทางอาชีพ ที่สามารถเข้าไปในทำงานในตลาดแรงงานได้ทันที การฝึกวิชาชีพสำหรับประชาชนคนทั่วไป มีทั้งหลักสูตรฝึกอาชีพฟรี หรือเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย การเลือกเรียนล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกำลังทรัพย์ของผู้เรียน โดยเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนฟรีมากมาย และหนึ่งในนั้นมีวิชาเรียนซ่อมมือถือด้วย

ศูนย์ฝึกอาชีพในกรุงเทพมหานครเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จัตุจักร 2
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพ บางกะปิ
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

หลักสูตรซ่อมโทรศัพท์มือถือ

 • หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง 4 เดือน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
 • หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง 2 เดือน เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลาเรียน 00 – 15.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • รับทั้ง ชาย และหญิง โดยมีอายุ 14 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านหนังสือออก – เขียนได้
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

โดนการเรียนในแต่ล่ะครั้งการเรียนจะเปิดเป็นคอร์ส และเปิดเป็นรอบ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆได้ทางศูนย์ฝึกอาชีพใกล้บ้าน ในการเรียนแต่ละรอบผู้เรียนจะต้องเรียนรวมกับเพื่อนร่วมรุ่น อีกทั้งยังได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้จับเครื่องมือ – อุปกรณ์จนเกิดความชำนาญจริง มีเครื่องปฏิบัติงานเป็นของตัวเอง เรียนไปพร้อมๆกันทั้งห้อง นอกจากนี้ยังมีการพาออกไปดูนอกสถานที่ เช่น ร้านขายอุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์ , ร้านขายเครื่องมือ -อะไหล่ราคาถูก ให้ผู้เรียนรู้ลึก รู้จริง เป็นทุกอย่าง

เมื่อจบออกไปสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย โดยอาชีพช่างซ่อมมือถือก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นอย่างสูง คุณสามารถนำความรู้ที่ได้มาไปเปิดร้านเองก็ได้ หรือจะไปเป็นลูกจ้างตามร้านต่างๆก็ได้อีกด้วย เมื่อเรียนจบแล้วคุณพยายามต่อยอดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานเดิม คุณก็จะหาเงินเลี้ยงตัว และเลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนได้แน่นอน โดยผู้เรียนจะได้รับใบวุฒิบัตรได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตรถูกต้องประการ