แพรวา พันวดีวงษ์

ดิฉันได้ทำงานอย่างหวังไว้ ถึงแม้อาชีพครูจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็สู้ค่ะ อยู่กับเด็กแล้วสบายใจดีมาก