วิศวกร

เป็นอาชีพที่ต้องหัวสมองมากที่สุดในการออกแบบรูปทรงของสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงและแข็งแรง เพื่อรองรับการใช้งานให้มากที่สุด