5 โรงเรียนสอนอาชีพที่คนนิยมเรียนในต่างจังหวัด

โรงเรียนสอนอาชีพ เป็นอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีโอกาสและช่องทางในการทำมาหาเลี้ยงชีพมากขึ้น ด้วยหลักสูตรที่เน้นการประกอบอาชีพทั้งระยะสั้น ระยะยาว อาชีพหลัก อาชีพเสริม มีทั้งเรียนฟรีและเสียค่าใช้จ่าย แต่หน่วยงานของรัฐบาลมักจะเรียนฟรีเพื่อเอื้ออำนวยประชาชนให้มีอาชีพที่สุจริตและสามารถจุนเจือหาเลี้ยงครอบครัวได้ วันนี้ เราจะพาไปรู้จักกับ 5 โรงเรียนสอนอาชีพที่คนนิยมเรียนกันมากในต่างจังหวัด

  1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีไว้บริการประชาชนทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

– การฝึกอาชีพเสริม เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ อาจเป็นผู้ว่างงานหรือที่มีงานอยู่แล้วแต่ต้องการหารายได้เสริม

– การยกระดับฝีมือแรงงาน เป็นหลักสูตรที่พัฒนาความรู้และฝีมือให้กับแรงงานก่อนเข้าทำงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนที่จะเข้าทำงานจริง

– การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทดสอบทุกอย่างทั้งฝีมือ ความรู้ รวมถึงความคิดทัศคติของการทำงาน

  1. ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นโครงการฝึกอาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานและแนวทางดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเลี้ยงตัวได้ โดยมีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาจังหวัดนราธิวาส สาขาจังหวัดปัตตานี และสาขาจังหวัดยะละ เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

  1. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ตั้งอยู่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมของไทยเพื่อเป็นอาชีพอันสุจริตและยั่งยืนกับประชาชน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ แกะสลัก จักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตุ๊กตา การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช เครื่องเรือน ทอผ้า ช่างเชื่อมและเครื่องเคลือบดินเผา

  1. 4. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี

มีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี , สาขาเหนือ จังหวัดลำปาง , สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ และสาขาภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยเปิดสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร ได้แก่ เสริมสวยสตรี , ตัดผมชาย , ตัดเย็บเสื้อผ้า , ตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม , นวดน้ำมัน , นวดแผนไทย , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , งานบริการโรงแรม และโภชนาการและอาหารญี่ปุ่น

  1. 5. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากเปิดสอนการอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. แล้ว ก็ยังเปิดการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย โดยเปิดสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ งานผ้าและเครื่องแต่งกาย , อาหารและโภชนาการ , ศิลปะประดิษฐ์ , เสริมสวย และศิลปะโฆษณา