อาชีพแต่ล่ะอาชีพจะหน้าที่แตกต่างกันออกยกตัวอย่างดังนี้