คุณสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่คุณรักและเพื่อความมั่นคงในอนาคตของชีวิตไม่ว่าจะเลือกทางใดก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ถ้าเราตั้งใจจะทำมันจริงๆ